Sökning

SLSA 584 Sångföreningen Vårförenings arkiv (1865-1911)

Arkiv
I arkivet ingår brev och handlingar bl. a. nothäften och sånghäften rörande sångföreningen Vårförening. Handlingarna har tillhört föreningens grundare Thérese Hahl. I arkivet ingår även kort av Zacharias Topelius i original.
Kontext
Arkivbildare
Vårförening
Personer
Signum
SLSA 584
Ämnen
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
3 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1865-1911