Sökning

SLSA 584 Sångföreningen Vårförenings arkiv‎ (1865–1911)

Arkiv

I arkivet ingår brev och handlingar bl. a. nothäften och sånghäften rörande sångföreningen Vårförening. Handlingarna har tillhört föreningens grundare Thérese Hahl. I arkivet ingår även kort av Zacharias Topelius i original.

Kontext
Arkivbildare
Vårförening
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 584 (Unik identifiering)
SLSA 584 (Gammal teknisk)
Datum
1865–1911
Andra titlar
Sångföreningen Vårförenings arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.2 hm
Förvaringsenheter 3.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket