Sökning

SLSA 629 Herman Råberghs arkiv (1833-1930)

Arkiv
I arkivet ingår Herman Råberghs korrespondens, anteckningar, predikningar, tal, skrivelser rörande bl.a. religiösa spörsmål, föreläsningar m.m. I arkivet finns även brev till Frans Ludvig Schauman och Råbergs föreläsningar om Schauman.
Samlingens omfattning
1,3 hyllmeter
13 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 629
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1833-1930

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.