Sökning

SLSA 661 Släkten Pippings arkiv (1861-1963)

Arkiv
Arkivet består av tre större helheter: Aline Pippings, Anna Pippings och Knut Hugo Pippings arkiv. I arkivet ingår även en mindre mängd brev till medlemmar av släkterna von Rosen, Enehjelm, Westermarck och Blomqvist. I Aline Pippings arkiv ingår bl. a. hennes brevsamling, dagböcker samt manuskript och anteckningar i anknytning till översättningen av Dantes "Divina Commedia". I Anna och Knut Hugo Pippings arkiv ingår främst deras brevsamlingar.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. I SLS bibliotek finns Aline Pippings översättning av Dantes "Inferno". Boken innehåller Aline Pippings ändringar inför den andra reviderade upplagan.
Kontext
Arkivbildare
Pipping släkten
Personer
Signum
SLSA 661
Ämnen
Samlingens omfattning
115 fotografier
4 digitala objekt
4,5 hyllmeter
42 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1861-1963