Sökning

SLSA 665 Paul B. Nybergs arkiv (1719-1969)

Arkiv
Arkivet består av Paul Nybergs brevsamling, föredrag , tal, dagböcker, juridiska handlingar, manuskript, fotografier och tidningsartiklar. I arkivet ingår också korrespondens och handlingar i anknytning till Paul Nybergs forskning om släkten Nyberg. Genealogiskt material om släkten Boisman. En egen helhet i arkivet utgör material rörande Paul Nyberg som insamlats av Henrik Grönroos. Materialet har varit avsett för en biografi över Nyberg.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Material rörande Paul Nyberg förvaras också i ÅAB:s samlingar.
Samlingens omfattning
5 hyllmeter
50 fotografier
60 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 665
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri sluten
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1719-1969

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.