Sökning

SLSA 665 Paul B. Nybergs arkiv‎ (1719–1969)

Arkiv

Arkivet består av Paul Nybergs brevsamling, föredrag , tal, dagböcker, juridiska handlingar, manuskript, fotografier och tidningsartiklar. I arkivet ingår också korrespondens och handlingar i anknytning till Paul Nybergs forskning om släkten Nyberg. Genealogiskt material om släkten Boisman. En egen helhet i arkivet utgör material rörande Paul Nyberg som insamlats av Henrik Grönroos. Materialet har varit avsett för en biografi över Nyberg.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Material rörande Paul Nyberg förvaras också i ÅAB:s samlingar.

Kontext
Arkivbildare
Paul Bernhard Nyberg
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 665 (Unik identifiering)
Aktör för ämne
släkten Nyberg
släkten Boisman
Datum
1719–1969
Andra titlar
Paul B. Nybergs arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 5.0 hm
Förvaringsenheter 60.0
Fotografier 50.0
Hyllmeter oordnat 0.06 hm
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Paul B. Nybergs arkiv‎ (1719–1969) SLSA 665

Visa hel samlingen