Sökning

SLSA 667 Signe Mörnes arkiv (1897-1952)

Arkiv

Arkivet består av brev till Signe Mörne, handlingar med anknytning till hennes barn (Barbro, Gudrun och Håkan Mörne), dagböcker samt diverse fotografier, kort och inbjudningar.

Se även SLSA 1120 (Familjen Mörnes arkiv).Signum SLSA 667 ursprungligen använt för brev från Arvid Mörne som sammanslagits med SLSA 445.

Personer
Signum
SLSA 667
Ämnen
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
4 arkivenheter
4 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1897-1952

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.