Sökning

SLSA 680 Alexander Slottes arkiv (1920-1939)

Arkiv
Arkivet består av manuskripten till "Den stora islossningen" och folklustspelet "Nej ta hålen man målar min stuga rö!", tidningsnotiser samt imiterade skillingtryck.
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 680
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1920-1939

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.