Sökning

SLSA 680 Alexander Slottes arkiv (1920-1939)

Arkiv

Arkivet består av manuskripten till "Den stora islossningen" och folklustspelet "Nej ta hålen man målar min stuga rö!", tidningsnotiser samt imiterade skillingtryck.

Personer
Signum
SLSA 680
Ämnen
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1920-1939

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.