Sökning

SLSA 680 Alexander Slottes arkiv‎ (1920–1939)

Arkiv

Arkivet består av manuskripten till "Den stora islossningen" och folklustspelet "Nej ta hålen man målar min stuga rö!", tidningsnotiser samt imiterade skillingtryck.

Kontext
Arkivbildare
Alexander Slotte
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 680 (Unik identifiering)
SLSA 680 (Gammal teknisk)
Datum
1920–1939
Andra titlar
Alexander Slottes arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.05 hm
Förvaringsenheter 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket