Sökning

SLSA 691 Rolf Arpis samling (1883-1907)

Arkiv
Samlingen består av tryckalster och urklipp i anknytning till arkeologi, kulturhistoria, språkforskning, m.m. Handlingar rörande rättstavningssällskapet och fotografier ingår också.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.Signum SLSA 691 ursprungligen använt för material rörande Edith Södergran som sammanslagits med SLSA 566.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
8 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 691
Personer
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1883-1907

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.