SLSA 710 Handlingar rörande Nya Argus under Bertel Kihlmans tid som redaktionssekreterare (1933-1942)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens och manuskript i anknytning till tidskriften Nya Argus under Bertel Kihlmans tid som redaktionssekreterare 1933-1942.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 710
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1933-1942

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.