Sökning

SLSA 717 Manuskript av Irma Rantavaara (1978)

Arkiv
Arkivet består av Irma Rantavaaras manuskript till en biografi över Yrjö Hirn.

Signum SLSA 717 ursprungligen använt för manuskript av C.G. Estlander som sammanslagits med SLSA 670.
Samlingens omfattning
0,09 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 717
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1978

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.