Sökning

SLSA 719 Material rörande ofärdsåren

Arkiv
Arkivet består av material gällande ofärdsåren, speciellt värnpliktstrejken. I arkivet ingår även Hemliga tidningar från 1899–1903.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 719
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.