SLSA 735 Gunnar Castréns arkiv (1895-1959)

Arkiv
Arkivet består huvudsakligen av litteraturhistorikern Gunnar Castréns korrespondens. En särskild del av arkivet utgör Castréns material kring Frans Michael Franzén i anknytning till den av Castrén påbörjade redigeringen av volymen Frans Michael Franzéns åbodiktning i urval. I arkivet ingår Gunnar Castréns dagböcker 1900–1959, en kopia av Charlotte Castréns Degeröminnen 1879–1882 och korrespondens mellan Gunnar och Thyra Castrén 1911–1953.
Samlingens omfattning
2,67 hyllmeter
27 arkivenheter
SignumSLSA 735
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFörbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum1895-1959