Sökning

SLSA 744 Material rörande J. M. J. af Tengströms resa till New York och Java‎ (1848–1850)

Arkiv

I arkivet ingår dagboksanteckningar, tidningsurklipp och brev till de hemmavarande från Johan Martin Jacob af Tengströms resa till Java och New York 1848–1850.

Reseanteckningarna finns publicerade i HLS 51 (1976). Material rörande Johan Martin Jacob af Tengström förvaras också i NB.

Kontext
Arkivbildare
Johan Martin Jacob af Tengström
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 744 (Unik identifiering)
Ämnen
Datum
1848–1850
Andra titlar
Material rörande J. M. J. af Tengströms resa till New York och Java
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.01 hm
Förvaringsenheter 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Relaterade platser
Java, Indonesien
New York, New York City, New York, USA

Material rörande J. M. J. af Tengströms resa till New York och Java‎ (1848–1850) SLSA 744

Visa hel samlingen