Sökning

SLSA 751 Albert Hambergs arkiv (1950)

Arkiv
Arkivet består av manuskriptet till komedin "Resan till karnevalstaden Lunaren" och andra utkast, författade under en vistelse i Argentina på 1950-talet.

Signum SLSA 751 ursprungligen använt för brev från Arvid Mörne som sammanslagits med SLSA 445.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 751
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1950-talet

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.