Sökning

SLSA 753 Nina Frasers arkiv (1930-1940)

Arkiv
Arkivet består av dagboksanteckningar och tidningsurklipp.

Signum SLSA 753 ursprungligen använt för kopior av brev från Arvid Mörne som sammanslagits med SLSA 620.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 753
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1930-1940-talet

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.