Sökning

SLSA 757 Elmar Severin Lindfors arkiv (1980-1986)

Arkiv
Arkivet består av två anteckningsböcker och tidningsurklipp.

Signum SLSA 757 ursprungligen använt för handlingar rörande Eva Wichman som sammanslagits med SLSA 761.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 757
Personer
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1980-1986

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.