SLSA 774 Södergranmaterial ur Hagar Olssons kvarlåtenskap (1919-1939)

Arkiv
I arkivet ingår Edith Södergrans manuskript bl.a. till postumt utgivna dikter från 19. 19-1922 som varit i Hagar Olssons ägo. I arkivet ingår även Ediths och modern Helena Södergrans brev till Hagar Olsson 1919-1939, Hagar Olssons manuskript om Södergran samt Helena Södergrans manuskript till Minnesanteckningar om Edith Södergran

Hagar Olssons litterära kvarlåtenskap bevaras i ÅAB.
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
2 arkivenheter
3 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLSA 774
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum 1919-1939