Sökning

SLSA 774 Södergranmaterial ur Hagar Olssons kvarlåtenskap (1872-1949)

Arkiv

I arkivet ingår Edith Södergrans manuskript till bl.a. postumt utgivna dikter från 1919-1922 som varit i Hagar Olssons ägo. I arkivet ingår även Edith Södergrans och modern Helena Södergrans brev till Hagar Olsson 1919-1939, Hagar Olssons manuskript om Södergran samt Helena Södergrans manuskript till Minnesanteckningar om Edith Södergran.

Hagar Olssons litterära kvarlåtenskap bevaras vid ÅAB. Hela arkivet har digitaliserats. Allting, förutom handlingar som skyddas av upphovsrätt och kopior vars original finns i andra arkiv har publicerats på Finna.

Personer
Signum
SLSA 774
Ämnen
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
188 digitala objekt
3 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1872-1949
Begränsa samlingen