Sökning

SLSA 774 Södergranmaterial ur Hagar Olssons kvarlåtenskap (1919-1939)

Arkiv
I arkivet ingår Edith Södergrans manuskript till bl.a. postumt utgivna dikter från 1919-1922 som varit i Hagar Olssons ägo. I arkivet ingår även Ediths och modern Helena Södergrans brev till Hagar Olsson 1919-1939, Hagar Olssons manuskript om Södergran samt Helena Södergrans manuskript till Minnesanteckningar om Edith Södergran.

Hagar Olssons litterära kvarlåtenskap bevaras vid ÅAB.
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
159 digitala objekt
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 774
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1919-1939

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.