Sökning

SLSA 784 Håkan Mörnes brevsamling (1925-1973)

Arkiv
I arkivet ingår främst brev från Håkan Mörne under dennes resor till familjen Mörne men också korrespondens mellan Mörnes familjemedlemmar. Endel av breven är avskrifter. I arkivet ingår även manuskriptet till Sjöresan.

Se även SLSA 1120
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 784
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1925-1973

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.