SLSA 788 Familjen Tikkanens korrespondens (1936-1947)

Arkiv
Arkivet består av en brevsamling innehållande bl. a. 212 brev från Henrik Tikkanen till hans moder samt annan brevväxling inom familjen Tikkanen.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 788
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1936-1947

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.