Sökning

SLSA 791 Sally Salminens arkiv (1923-1979)

Arkiv
I Sally Salminens arkiv ingår bl.a. hennes brevsamling inkluderande brev till medlemmar av familjen Duhrkop, dagböcker, reseskildringar, anteckningsböcker, manuskript till romaner, noveller, teaterpjäser,dikter och artiklar, urklipp och fotografier. Bland fotografierna finns bl.a. bilder från vinterkriget.

Korrespondensen och brevsamlingen finns att tillgå på mikrokort även i ÅlLA. Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.. Arkivet finns att tillgå på mikrokort i SLS arkiv på Riddaregattan 5 och NB.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
2,26 hyllmeter
23 arkivenheter
482 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 791
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1923-1979

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.