Sökning

SLSA 794 Lullu Woldstedt-Buchs arkiv (1930-1940)

Arkiv
I arkivet ingår Lullu Woldstedt-Buchs manuskript till romaner, noveller, skådespel och hörspel samt musik och sångtexter.
Samlingens omfattning
0,33 hyllmeter
4 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 794
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1930-1940-talet

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.