Sökning

SLSA 801 Familjen Zachris Topelius arkiv (1805-1914)

Arkiv
Arkivet innehåller främst brev till Emilie och Zachris Topelius (huvudsakligen från familjemedlemmar) och fotografier. I arkivet ingår även en mindre samling brev från Topelius till olika personer.

Utbrutet ur Nybergska samlingen SLSA 789
Arkivbildare Topelius Zachris familjen
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
12 arkivenheter
152 fotografier
667 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLSA 801
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1805-1914