Sökning

SLSA 801 Familjen Zachris Topelius arkiv (1805-1914)

Arkiv

Arkivet innehåller främst brev till Emilie och Zachris Topelius (huvudsakligen från familjemedlemmar) och fotografier. I arkivet ingår även en mindre samling brev från Topelius till olika personer.

Utbrutet ur Nybergska samlingen SLSA 789

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 801
Ämnen
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
13 arkivenheter
152 fotografier
667 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1805-1914
Begränsa samlingen