Sökning

SLSA 807 Eva Topelius Ackes arkiv (1863-1929)

Arkiv

I arkivet ingår Eva Topelius Ackes korrespondens, dagböcker, ekonomiska och personliga handlingar. I arkivet ingår även J. A. G. Ackes korrespondens, urklipp och skisser samt Fausto Ackes korrespondens. Bland övrigt material kan tre fotografialbum som tillhört Aline Haeggström och Emilie respektive Toini Topelius nämnas.

Material rörande familjen Acke finns även i NB:s samlingar. Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 807
Ämnen
Samlingens omfattning
1,45 hyllmeter
181 digitala objekt
19 arkivenheter
92 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1863-1929