Sökning

SLSA 814 Toini Topelius arkiv (1862-1910)

Arkiv

I arkivet ingår Toini Topelius brevsamling, manuskript bl.a. till dikter, sagor och artiklar, handlingar av personlig karaktär, ekonomiska handlingar, en resedagbok och fotografier m.m.

Fotografierna förvaras i samlingen i NB.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 814
Ämnen
Samlingens omfattning
0,3 hyllmeter
4 arkivenheter
79 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1862-1910
Begränsa samlingen