SLSA 814 Toini Topelius arkiv (1862)

Arkiv
I arkivet ingår Toini Topelius brevsamling, manuskript bl.a. till dikter, sagor och artiklar, handlingar av personlig karaktär, ekonomiska handlingar, en resedagbok och fotografier m.m.

Fotografierna förvaras i samlingen i NB.
Samlingens omfattning
0,3 hyllmeter
4 arkivenheter
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 814
SignumSLSA 814
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum1862–1910