Sökning

SLSA 817 Nybergska släktarkivet‎ (1700–2005)

Arkiv

Det nybergska släktarkivet består av en äldre och en nyare del. I den äldre delen ingår material rörande bl. a. den nybergska släktens stamfader Henrik Nyberg (1709-1763) samt sonsönerna Gustaf Gabriel Nyberg (1765-1834), Carl Peter Nyberg (1766-1847) och Fredrik Lorenz Nyberg (1768-1831). Materialet består främst av brev, olika slag av manuskript samt handlingar av personlig karaktär. I båda delarna finns material om ett sjuttiotal medlemmar av släkten. Bland dessa utgör bl. a. Berndt Axel Nybergs (1840-1924), Aina Sofia Nybergs (f. Topelius 1846-1916), Ottiliana Henrika Nybergs och Frans Nybergs (1882-1962) samlingar större enskilda helheter. Genom Berndt A. Nybergs äktenskap med Aina Topelius, äldsta dotter till Zachris Topelius, innehåller släktarkivet även en korrespondens med olika medlemmar av familjen Topelius. I arkivet ingår också material rörande släktföreningen Claes Henrik Nyberg r. f. och Hedvig Nybergs krigsminnen.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Signumet SLSA 817 ursprungligen använt för manuskript av Hjalmar Procopé som sammanslagits med SLSA 280.

Kontext
Arkivbildare
släkten Nyberg
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 817 (Unik identifiering)
Aktör för ämne
Ingegerd Nyberg
Aina Sofia Nyberg
Hedvig Nyberg
Berndt Axel Nyberg
Carl Peter Nyberg
Elin Maria Toppelius-Nyberg
Frans Edvard Nyberg
Fredrik Lorenz Nyberg
Gustav Gabriel Nyberg
Henrik Nyberg
Ottiliana Henrika Nyberg
Zacharias Topelius
Wolmar Nyberg
Wanda Nyberg
Ida Emilia Nyberg
Frans Nyberg
Ämnen
Datum
1700–2005
Andra titlar
Nybergska släktarkivet
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 12.0 hm
Förvaringsenheter 150.0
Fotografier 3749.0
Skisser/ritningar 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Relaterade platser
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland

Nybergska släktarkivet‎ (1700–2005) SLSA 817

Visa hel samlingen