Sökning

SLSA 817 Nybergska släktarkivet (1700)

Arkiv

Det nybergska släktarkivet består av en äldre och en nyare del. I den äldre delen ingår material rörande bl. a. den nybergska släktens stamfader Henrik Nyberg (1709-1763) samt sonsönerna Gustaf Gabriel Nyberg (1765-1834), Carl Peter Nyberg (1766-1847) och Fredrik Lorenz Nyberg (1768-1831). Materialet består främst av brev, olika slag av manuskript samt handlingar av personlig karaktär. I båda delarna finns material om ett sjuttiotal medlemmar av släkten. Bland dessa utgör bl. a. Berndt Axel Nybergs (1840-1924), Aina Sofia Nybergs (f. Topelius 1846-1916), Ottiliana Henrika Nybergs och Frans Nybergs (1882-1962) samlingar större enskilda helheter. Genom Berndt A. Nybergs äktenskap med Aina Topelius, äldsta dotter till Zachris Topelius, innehåller släktarkivet även en korrespondens med olika medlemmar av familjen Topelius. I arkivet ingår också material rörande släktföreningen Claes Henrik Nyberg r. f. och Hedvig Nybergs krigsminnen.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.Signumet SLSA 817 ursprungligen använt för manuskript av Hjalmar Procopé som sammanslagits med SLSA 280.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 817
Ämnen
Samlingens omfattning
1 skisser
12 hyllmeter
150 arkivenheter
3749 fotografier
631 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1700-talet-2005