SLSA 822 Förlaget Boklagets arkiv (1974-1991)

Arkiv
I arkivet ingår Förlaget Boklagets protokoll, korrespondens, kopior av insända manuskript, lektörsutlåtanden, ekonomiska handlingar, medlemsförteckningar och handlingar rörande skrivarseminarier. Till arkivet hör även arkivexemplar av förlagets publikationer som förvaras i SLS bibliotek. Handlingar från Tatiana Sundgrens tid som styrelsemedlem på 1970-t. bl.a rörande utgivningsfrågor. Fotografier.
Samlingens omfattning
1,74 hyllmeter
17 arkivenheter
9 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 822
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.