SLSA 858 Släkten Landgréns arkiv (1904)

Arkiv
I arkivet ingår brev och handlingar rörande Birgitta och Lars Folke Landgrén, bl. a. handlingar gällande ämbetsutövning och politisk verksamhet, handlingar av personlig karaktär, handlingar i anknytning till släktutredningar, egna skrifter, fotografier och urklipp. Arkivet inkluderar även handlingar och korrespondens rörande andra medlemmar av släkterna Burgman och Niska.
Samlingens omfattning
250 fotografier
39 arkivenheter
4 hyllmeter
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 858
SignumSLSA 858
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum1904–ca 1980