Sökning

SLSA 858 Släkten Landgréns arkiv (1904)

Arkiv

I arkivet ingår brev och handlingar rörande Birgitta och Lars Folke Landgrén, bl. a. handlingar gällande ämbetsutövning och politisk verksamhet, handlingar av personlig karaktär, handlingar i anknytning till släktutredningar, egna skrifter, fotografier och urklipp. Arkivet inkluderar även handlingar och korrespondens rörande andra medlemmar av släkterna Burgman och Niska.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 858
Ämnen
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
250 fotografier
39 arkivenheter
4 hyllmeter
Språk
svenska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1904-ca 1980