Sökning

SLSA 858 Släkten Landgréns arkiv (1904)

Arkiv

I arkivet ingår brev och handlingar rörande Birgitta och Lars Folke Landgrén, bl. a. handlingar gällande ämbetsutövning och politisk verksamhet, handlingar av personlig karaktär, handlingar i anknytning till släktutredningar, egna skrifter, fotografier och urklipp. Arkivet inkluderar även handlingar och korrespondens rörande andra medlemmar av släkterna Burgman och Niska.

Personer
Signum
SLSA 858
Ämnen
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
250 fotografier
39 arkivenheter
4 hyllmeter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1904-ca 1980

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.