Sökning

SLSA 858 Släkten Landgréns arkiv (1904)

Arkiv
I arkivet ingår brev och handlingar rörande Birgitta och Lars Folke Landgrén, bl. a. handlingar gällande ämbetsutövning och politisk verksamhet, handlingar av personlig karaktär, handlingar i anknytning till släktutredningar, egna skrifter, fotografier och urklipp. Arkivet inkluderar även handlingar och korrespondens rörande andra medlemmar av släkterna Burgman och Niska.
Arkivbildare Landgrén släkten
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
250 fotografier
39 arkivenheter
4 hyllmeter
Språk
svenska
Signum SLSA 858
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1904-ca 1980

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.