Sökning

SLSA 866 Tito och Ina Collianders arkiv (1901-2017)

Arkiv
Arkivet innehåller dels material som härrör sig från Tito och Ina Collianders verksamhet som författare respektive bildkonstnärer, bl. a. korrespondens, manuskript, skisser, anteckningar, förlagsavtal, recensioner, urklipp, diplom och utmärkelser dels material av mera personlig karaktär. I arkivet ingår även en del material rörande Tito och Ina Collianders familjemedlemmar bl. a. målningar av Titos far, Sigfrid Colliander. Arkivet innehåller även en stor mängd fotografier och negativ. . Dessutom ingår brev till Tito och Ina Collianders dotter Kati Bondestam (f.1939) från bl.a Christel Sonck, Saskia Enckell, Maj Simons och Elisabeth Marschan.

Manuskript av Tito Colliander förvaras också i ÅAB. Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Arkivbildare Colliander familjen
Samlingens omfattning
1300 fotografier
148 digitala objekt
5,5 hyllmeter
52 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 866
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1901-2017

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.