Sökning

SLSA 882 Föreningen Ulfåsa Älgars arkiv (1928)

Arkiv
I arkivet ingår skolmaterial producerat av elever vid Tölö Svenska Samskola (Zilliacuska skolan, Zillen), material rörande skolans idrottsförening och pappershandel m.m. Materialet har insamlats i samband med skolans 60-års jubileum år 1988.

Material rörande Ulfåsa Älgar förvaras också i NB. Fotografier förvaras på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
150 arkivenheter
167 fotografier
18 ljudband
24 digitala objekt
7,39 hyllmeter
Språk
svenska
Signum SLSA 882
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri / förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.