Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

SLSA 892 Svenska teaterföreningens i Finland arkiv (1913-2013)

Arkiv
I arkivet ingår bl. a. föreningens protokoll, korrespondens, medlemsförteckningar, ekonomiska handlingar samt material som anknyter till föreningens verksamhet. Handlingar angående utdelningen av Marianne Lüchous pris 1999. Fotografier.
Samlingens omfattning
3 fotografier
3 hyllmeter
45 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 892
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1913-2013

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.