Sökning

SLSA 892 Svenska teaterföreningens i Finland arkiv (1913-2013)

Arkiv

I arkivet ingår bl. a. föreningens protokoll, korrespondens, medlemsförteckningar, ekonomiska handlingar samt material som anknyter till föreningens verksamhet. Handlingar angående utdelningen av Marianne Lüchous pris 1999. Fotografier.

Personer
Signum
SLSA 892
Ämnen
Samlingens omfattning
3 fotografier
3 hyllmeter
45 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1913-2013

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.