Sökning

SLSA 909 Jarl Galléns arkiv

Arkiv

I arkivet ingår korrespondens, personliga handlingar, fotografier, manuskript rörande medeltids-, kyrko- och militärhistoria, genealogi, heraldik m.m. Bland forskningsmaterialet finns även ett kartotek (5 lådor) rörande projektet Det medeltida Finland. I arkivet ingår även handlingar rörande Finska Färg samt korrespondens och handlingar rörande Jarl Galléns familjemedlemmar och släktingar. Handlingar med anknytning till Galléns bibliotek och dess avyttrande. 14 mappar innehåller brev, handlingar och fotografier som tillhört konstnären Arthur Harald Gallén.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Kontext
Arkivbildare
Jarl Wilhelm Erik Gallén
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 909 (Unik identifiering)
SLSA 909 (Gammal teknisk)
Andra titlar
Jarl Galléns arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 20.3 hm
Förvaringsenheter 208.0
Fotografier 1580.0
Ljud 3.0
Språk
svenska
franska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Begränsa samlingen
  • Visas 1 - 16 av 16 resultat