Sökning

SLSA 909 Jarl Galléns arkiv

Arkiv

I arkivet ingår korrespondens, personliga handlingar, fotografier, manuskript rörande medeltids-, kyrko- och militärhistoria, genealogi, heraldik m.m. Bland forskningsmaterialet finns även ett kartotek (5 lådor) rörande projektet Det medeltida Finland. I arkivet ingår även handlingar rörande Finska Färg samt korrespondens och handlingar rörande Jarl Galléns familjemedlemmar och släktingar. Handlingar med anknytning till Galléns bibliotek och dess avyttrande. 14 mappar innehåller brev, handlingar och fotografier som tillhört konstnären Arthur Harald Gallén.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Personer
Signum
SLSA 909
Ämnen
Samlingens omfattning
1580 fotografier
20,3 hyllmeter
208 arkivenheter
24 digitala objekt
3 ljudband
Språk
svenska
franska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Begränsa samlingen
  • Visas 1 - 16 av 16 resultat