Sökning

SLSA 915 Konstitutionella högerpartiets arkiv (1949)

Arkiv
I arkivet ingår handlingar rörande partiets verksamhet och i synnerhet Irina Matvejews verksamhet i Helsingfors stadsfullmäktige. Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, valprogram, skrivelser, korrespondens 1970-t. – 1990-t. I arkivet ingår dessutom kartotek, ekonomiska handlingar och urklipp m.m.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
1 ljudband
3,15 hyllmeter
52 arkivenheter
55 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 915
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.