SLSA 916 Johan Otto Söderhjelms arkiv (1870-1983)

Arkiv
I Johan Otto Söderhjelms arkiv ingår hans korrespondens, tal, föredrag, manuskript till artiklar och publikationer rörande olika juridiska och politiska frågor, dagböcker, handlingar av personlig karaktär och urklippsböcker. I arkivet finns även handlingar i anknytning till J. O. Söderhjelms verksamhet som riksdagsman och minister samt handlingar och fotografier rörande Petsamo Nickel Ab. I arkivet ingår även brev och personliga handlingar som tillhört Söderhjelms föräldrar Werner och Sigrid Söderhjelm samt första hustru Birgitta Söderhjelm (f. Ehrensvärd).

Mary Furuhjelm-Ehrensvärds brev 1897-1911, sammanställda av Liva Söderhjelm, utkom i bokform 2006. Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Söderhjelms politiska dagböcker finns att tillgå på mikrokort.
Samlingens omfattning
252 fotografier
77 arkivenheter
9,16 hyllmeter
Språk
svenska
Signum SLSA 916
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.