Sökning

SLSA 919 Bo Carpelans manuskript (1946-2011)

Arkiv
Arkivet innehåller material i anknytning till Bo Carpelans författarskap bl. a. manuskript till dikter, dramatik, romaner, noveller, opublicerade verk samt recensioner, översättningar, artiklar, operalibretton, filmmanus, brev, fotografier och urklipp.

Fotografierna förvaras på Riddaregatan och har en separat förteckning
Samlingens omfattning
200 fotografier
4,8 hyllmeter
71 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 919
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1946-2011

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.