SLSA 926 Torsten Steinbys arkiv (1935-1975)

Arkiv
I arkivet ingår material i anknytning till forskning kring Amos Anderson, Emil och Johan Jacob Nervander samt Otto von Gerdten. I arkivet finns även brev m.m. rörande Konstsamfundet.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
1 ljudband
103 fotografier
5,62 hyllmeter
70 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 926
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.