SLSA 930 Henrik Tikkanens arkiv (1955-1981)

Arkiv
I Henrik Tikkanens arkiv ingår korrespondens, prosa-, dikt- och dramamanuskript bl.a. Renault mon amour, TTT och Fjärilsvingar, fotografier, teckningar samt tidningsurklipp med texter och teckningar av Henrik Tikkanen m.m.

Fotografiernaoch originalteckningarna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
1,5 hyllmeter
18 arkivenheter
77 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 930
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1955-1981

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.