Sökning

SLSA 935 Hedvig Appelbergs arkiv (1859-1968)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens, dikter, minnesalbum, personliga handlingar, fotografier, handlingar rörande släktingar samt brev till Edla Smeds och Ester Fagerlund.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
11 arkivenheter
250 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 935
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1859-1968

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.