SLSA 935 Hedvig Appelbergs arkiv (1859-1968)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens, dikter, minnesalbum, personliga handlingar, fotografier, handlingar rörande släktingar samt brev till Edla Smeds och Ester Fagerlund.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
11 arkivenheter
250 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 935
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.