Sökning

SLSA 935 Hedvig Appelbergs arkiv (1859-1968)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens, dikter, minnesalbum, personliga handlingar, fotografier, handlingar rörande släktingar samt brev till Edla Smeds och Ester Fagerlund.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 935
Ämnen
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
11 arkivenheter
250 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1859-1968

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.