SLSA 938 Kitty Wredes arkiv (1800)

Arkiv
I arkivet ingår brev och personliga handlingar som tillhört främst Kitty Wrede, Rabbe Wrede, Eugenie Ossowska, Zeneide Linder och Paul Linder. Materialet som tillhört Paul Linder består främst av manuskript, bl.a. till boken Keisarillisen kaartin upseerina (1938). I arkivet finns även handlingar i anknytning till Släktföreningen Wrede af Elimä r.f. samt fotografier.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
2 hyllmeter
20 arkivenheter
470 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 938
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.