Sökning

SLSA 955 Greta von Frenckell-Thesleffs arkiv (1830-1967)

Arkiv
I arkivet ingår Greta von Frenckell-Thesleffs brevsamling, dagböcker samt anteckningar, utkast och manuskript i anknytning till hennes forskning och författarskap. I arkivet ingår även handlingar rörande bl. a. kvinnosaksfrågan. Fotografier.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Material även i ÅAB.
Samlingens omfattning
1,6 hyllmeter
18 arkivenheter
47 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 955
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1830-1967

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.