Sökning

SLSA 955 Greta von Frenckell-Thesleffs arkiv (1830-1967)

Arkiv

I arkivet ingår Greta von Frenckell-Thesleffs brevsamling, dagböcker samt anteckningar, utkast och manuskript i anknytning till hennes forskning och författarskap. I arkivet ingår även handlingar rörande bl. a. kvinnosaksfrågan. Fotografier.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Material även i ÅAB.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 955
Ämnen
Samlingens omfattning
1,6 hyllmeter
18 arkivenheter
47 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1830-1967

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.