SLSA 955 Greta von Frenckell-Thesleffs arkiv (1830)

Arkiv
I arkivet ingår Greta von Frenckell-Thesleffs brevsamling, dagböcker samt anteckningar, utkast och manuskript i anknytning till hennes forskning och författarskap. I arkivet ingår även handlingar rörande bl. a. kvinnosaksfrågan. Fotografier.

Fotografier förvaras i HLA. Material även i ÅAB.
Samlingens omfattning
1,6 hyllmeter
18 arkivenheter
47 fotografier
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 955
SignumSLSA 955
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum1830–1967