Sökning

SLSA 959 Ellen Thesleffs fotografier (1874-1929)

Arkiv
Arkivet består av fotografier tagna främst av Ellen Thesleff. På fotografierna finns bl.a. Ellen, Gerda, Thyra, Eynar och Rolf Thesleff samt motiv från Murole och Koski.

De flesta av fotografierna är glasplåtar.
Samlingens omfattning
381 fotografier
384 digitala objekt
4 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 959
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum ca 1874-1929

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.