Sökning

SLSA 96 Brev av Henrik Gabriel Porthan (1772-1803)

Arkiv
Arkivet innehåller avskrifter av brev från Henrik Gabriel Porthan till bl. a. biskop C. F. Meinander, bibliotekarien C. C. Gjörwell och professor J .H. Lindén.

Material rörande Gabriel Henrik Porthan förvaras även i NB, ÅAB och SKS.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 96
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1772-1803