Sökning

SLSA 966 Åke Gartz arkiv (1890-1974)

Arkiv

Korrespondens och handlingar rörande Gartz minister - och ambassadörsperioder, handlingar rörande olika företag, juridiska och ekonomiska handlingar. Åke Gartz bibliotekskartotek från 1960-talet. Fotografier, urklipp, brev och handlingar av personlig karaktär. Även brev och personliga handlingar rörande Ebba Gartz samt Alice Gartz minnesalbum från 1890. Handlingar rörande kreaturshållningen på Henriksdal i Sjundeå. Material rörande Villa Lante i Rom.

Personer
Signum
SLSA 966
Ämnen
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
4 hyllmeter
405 fotografier
46 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin S
Datum
1890-1974

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.