Sökning

SLSA 988 Familjen Palmgrens arkiv (1902-2018)

Arkiv
I arkivet ingår handlingar rörande Åke Palmgren (1899–1972), Elna Palmgren (f. Åström, 1900–1994), Axel Palmgren (1867–1937), Anna Palmgren (f. von Kraemer, 1866-1937) och Birgit Palmgren (1901–1991). I arkivet ingår bl. a. fotografier, krigskorrespondens, minnesböcker och urklipp.
Arkivbildare Palmgren familjen
Samlingens omfattning
0,9 hyllmeter
15 arkivenheter
295 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 988
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1902-2018

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.