Sökning

SLSA 990 Göran och Lisbeth Stenius arkiv (1950-1960)

Arkiv

I arkivet ingår manuskripten till bl.a. Det okända helgonets kloster, Femte akten, Fiskens tecken, Georg Kelber - mannen som uppfann vädret, Klockorna i Rom, Den romerska komedin och Vatikanen. I arkivet finns även räkenskaper, korrespondens, kalendrar samt personliga handlingar och dagböcker. Fotografier.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 990
Ämnen
Samlingens omfattning
17 digitala objekt
3980 fotografier
6 hyllmeter
77 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1950-1960-talet