Sökning

SLSA 991 Cronstedtska släktarkivet (1804-1951)

Arkiv

I arkivet ingår handlingar rörande generalmajoren Anton Cronstedt (1798-1893), hans hustru Johanna Elisabeth (f. Nassokin, 1826-1909), deras son protokollsekreteraren Carl Anton Reinhold Ludvig Cronstedt (1858-1914), hans hustru Sigrid (f. Brunou 1862) och deras barn Carl Olof Anton (f. 1889), Sigrid Anna Elisabeth (f. 1892) och Hans (f. 1896). I arkivet ingår också handlingar rörande bl.a. Sigrid Brunous syskon Karin (f. 1869) och Gertrud (f.1865) Brunou samt Lovisa Nassokin (Bergenstråle), Aina Nassokin (f. Cronstedt) och Alexander och Pauline Brunou. Bland fotografierna finns två dagerrotyper.

Personer
Signum
SLSA 991
Ämnen
Samlingens omfattning
2,1 hyllmeter
33 arkivenheter
45 fotografier
6 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1804-1951