Sökning

SLSA 993 Skolpjäser av Zachris Topelius

Arkiv
Arkivet innehåller två skolpjäser, Skogen förr och Lucias siffror, (avskrifter) och ett program av Zachris Topelius. I arkivet finns även en pjäs Skogen nu av K. W. Bremer.

Material rörande Zachris Topelius förvaras även i NB och ÅAB.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 993
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.