Sökning

SLSA 998 K.H.Renlunds stiftelses arkiv (1856-2015)

Arkiv
I arkivet ingår främst handlingar rörande stiftelsens administration bl.a. protokoll, bokslut, verksamhetsberättelser och ekonomiska handlingar samt forskningsrapporter och publikationer.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Arkivbildare K. H. Renlunds stiftelse
Samlingens omfattning
1,64 hyllmeter
21 arkivenheter
23 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 998
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin S
Datum 1856-2015

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.