Om oss

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund grundat 1885 till minnet av Johan Ludvig Runeberg. SLS främsta mål är att bevara, utforska och sprida kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier. SLS har över 1 100 medlemmar. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av verksamheten.

FINNA innehåller för närvarande bara en liten del av vårt material, men vi publicerar hela tiden mera.

Sidan Vad är Finna? innehåller information om Finna som en enhet av många söktjänster.

Sidan Vem medverkar? innehåller information om Finna som en enhet av många söktjänster.